O nás

ips clean s.r.o. je slovenská firma stavajúca na niekoľkoročných tradíciách austrálskej firmy SBS Commerce Australia fungujúcej v meste Sydney. SBS (Simply Best Services Commerce) Australia PTY LTD obstála v silnej konkurencii s inými firmami v upratovacích službách.

Firma sa špecializuje na komplexné upratovanie vo výrobných spoločnostiach, v kancelárskych objektoch, v obchodných reťazcoch a zariadeniach a na upratovanie po stavebných a rekonštrukčných prácach. Majiteľ firmy SBS Commerce Australia pokračuje vo svojej profesionálnej aktivite na Slovensku od roku 2006 pod značkou ips clean.

O nás

ips clean s.r.o. je slovenská firma stavajúca na niekoľkoročných tradíciách austrálskej firmy SBS Commerce Australia fungujúcej v meste Sydney. SBS (Simply Best Services Commerce) Australia PTY LTD obstála v silnej konkurencii s inými firmami v upratovacích službách.

Firma sa špecializuje na komplexné upratovanie vo výrobných spoločnostiach, v kancelárskych objektoch, v obchodných reťazcoch a zariadeniach a na upratovanie po stavebných a rekonštrukčných prácach. Majiteľ firmy SBS Commerce Australia pokračuje vo svojej profesionálnej aktivite na Slovensku od roku 2006 pod značkou ips clean.

Prečo my

 • máme dlhoročné skúsenosti v oblasti upratovacieho servisu
 • pracujeme podľa EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a sme držiteľmi uvedených certifikátov
 • máme uzatvorené poistenie o zodpovednosti organizácie za škody do výšky 600 000 Eur
 • individuálne pristupujeme k naším zákazníkom a ich požiadavkám
 • pri práci používame výhradne profesionálne čistiace stroje a prostriedky
 • po obhliadke Vašich objektov špecialista našej firmy vypracuje presný plán prác, kalkuláciu a časový harmonogram, bez toho, aby pre Vás z rokovania až do prípadného uzavretia zmluvy vyplývali akékoľvek záväzky

Quality certificates


Ponúkame

Pravidelné upratovanie

Profesionálne upratovacie služby zahŕňajú širokú škálu jednotlivých činností profesionálneho upratovania v administratívnych priestoroch, budovách, v garážových domoch, vo výrobných halách, v zdravotníckych zariadeniach, v obchodných reťazcoch a prevádzkach, v hoteloch atď.

Nepravidelné/ špeciálne upratovanie

Jednorazové generálne upratanie, napr. po výstavbe budov, resp. po rekonštrukcii priestorov.


Dezinfekčný program

Na základe zadanej špecifikácie klientom vypracujeme harmonogram prác, ktorý obsahuje profesionálne pravidlá hygieny na pracoviskách vrátane zakomponovaných špeciálnych požiadaviek objednávateľa.

Starostlivosť o údržbu externých plôch (letná a zimná údržba)

Ponúkame našim klientom čistenie interiérov za použitia profesionálnej čistiacej techniky a údržbu exteriérov s využitím strojov podľa zimného/letného obdobia.


Letná údržba:

 • udržiavanie vchodov, chodníkov
 • čistenie chodníkov
 • zametanie chodníkov
 • zbieranie odpadkov
 • kosenie trávnika
 • údržba a starostlivosť o zeleňZimná údržba:

 • udržiavanie vchodov, chodníkov
 • čistenie chodníkov
 • zametanie chodníkov
 • posýpanie chodníkov, vchodov
 • odhŕňanie snehu
 • sekanie ľadu
 • zbieranie odpadkov


Dodávka hygienického sortimentu podľa výberu

V rámci komplexnosti upratovacích služieb zabezpečujeme dodávky hygienického materiálu (papierový program, osviežovače vzduchu, odpadové vrecia, čistiace prostriedky, upratovacie pomôcky, ...)
Navrhnutý upratovací systém berie do úvahy špecifikácie budovy a presne stanovené požiadavky jednotlivého klienta v oblasti hygieny.

Ponuka práce

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na č. t. 0917899073, od 8.00 hod do 15:00 hod, info@ipsclean.sk


Dotazník - záujem o prácu / brigádu (upratovanie)

Meno a priezvisko (povinné)

Rodné priezvisko (povinné)

Trvalé bydlisko (povinné)

Telefón (povinné)

Váš email

Dátum narodenia (povinné)

Miesto narodenia (povinné)

Rodné číslo

Č. OP

Národnosť

Vzdelanie

Stav

Zdravotná poisťovňa

Č. bankového účtu

Som poberateľ dôchodku:

Vodičský preukaz:

Iné:Poskytnutím svojich osobných údajov uvedených v dotazníku dávam súhlas spoločnosti ips clean s.r.o., Nová 633, 95804 Partizánske - Veľké Bielice, Odborárska 12213/23, 83102 Bratislava na ich spracovanie a uchovávanie v personálnej databáze na účely výberového konania, v súlade so zákonom č.428/2002 Z. z., a to až do písomného odvolania svojho súhlasu.

Referencie - Naši zmluvní partneri